Knowledge base

Requesting support/Vyžádání podpory (3)

How to request a support from us? Jak si od nás vyžádat podporu?

General support/Obecná podpora (4)

Disk failure, power supply fail, etc Selhání disku, zdroje, apod.

Logmanager Agent (1)

Logmanager Agent support page Podpora pro Logmanager Agenta

Known issues/Známé chyby (2)

Here you can find information about known issues. Zde naleznete informace o známých chybách.

Logmanager Forwarder (1)

Logmanager Forwarder