Known issues/Známé chyby (2)

Here you can find information about known issues. Zde naleznete informace o známých chybách.