General support/Obecná podpora (4)

Disk failure, power supply fail, etc Selhání disku, zdroje, apod.