Power supply failure/Selhání zdroje

Modified on Wed, 20 Jul 2022 at 04:27 PM

EN:

  • If your system experiences a power supply failure, contact your partner or us immediately.
  • You can contact us by creating a ticket or by emailing help@logmanager.cz.
  • Based on your warranty, we will arrange a quick service intervention or assist you in resolving the entire incident.
  • If you want to arrange the service intervention yourself - you can, please contact the manufacturer of your hardware directly (Dell, HP).


CZ:

  • Dojde-li ve vašem systému k selhání napájecího zdroje, okamžitě kontaktujte svého partnera, případně rovnou nás.
  • Kontaktovat nás můžete založením ticketu, nebo na emailu help@logmanager.cz.
  • Na základě vaši záruky zajistíme rychlý servisní zásah, případně budeme nápomocni při řešení celého incidentu.
  • Chcete-li si servisní zásah zajistit sami - můžete, kontaktujte přímo výrobce vašeho hardwaru. (Dell, HP)

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article