Upgrade Logmanager Forwarder to version 3.9.9 / Upgrade Logmanager Forwarderu na verzi 3.9.9

Modified on Wed, 14 Dec 2022 at 09:19 AM

EN: Logmanager Forwarder step by step upgrade to version 3.9.9

(Pro českou verzi scrolujte níže)


Pre-requirements: 


1) Logmanager has to be upgraded to version 3.9.9 prior to upgrading Logmanager Forwarder. UDP port 51821 has to be open for communication from Logmanager Forwarder to Logmanager.
Logmanager, once upgraded to version 3.9.9 will report existing Logmanager forwarders version below 3.9.9 as disconnected, but don't panic, they still keep working. Once Forwarder is also upgraded to version 3.9.9, it will appear in Logmanager menu as connected again. 

2) Forwarder has to have direct access to https://up.logmanager.cz/ without SSL proxy

3) If a virtual version of Forwarder (valid for both HyperV and VMWARE version), prior to upgrading Forwarder to version 3.9.9 please extend the Forwarder Virtual machine memory from 4 to 6GB of RAM. If You do not add extra 2GB of RAM to VM, upgrade is likely to fail.


Note: Please do not delete existing virtual forwarder. If any doubts, please contact us via help@logmanager.cz, we will assist asap.


Upgrade steps if You can access Logmanager Forwarder Console (valid at least for virtual versions)


1) connect to Forwarder console, log in with same username/password as to the Logmanager appliance

2) run command "update system"

3) wait for command to complete

4) run command "reboot"


Upgrade steps if You do not have access to Logmanager Forwarder Console (valid for most hardware Forwarders)


1) download script for upgrading - https://cloud.logmanager.cz/s/iGNQ4GAYxoK3Epm

2) extract zip file and run the powershell script forwarder-update.ps1

3) script will ask for hostname (or IP address) of Logmanager Forwarder and credentials (same as if You login to Logmanager)

4) script will run upgrade and reboot the Logmanager Forwarder


Check after the upgrade:


After the Logmanager Forwarder is upgraded, You will see that Forwarder is connected and its version is 3.9.9In the details of Forwarder, You will see more details including capability for smooth future Forwarder upgrade.

 

CZ: Upgrade Logmanager Forwarderu na verzi 3.9.9 krok za krokem


Předpoklady pro úspěšný upgrade: 


1) Logmanager musí být upgradován na verzi 3.9.9 před upgradem Logmanager Forwarderu. UDP port 51821 musí být otevřený pro komunikaci z Logmanager Forwarder na Logmanager. 

Logmanager, jakmile jej upgradujete na verzi 3.9.9, bude hlásit stávající verzi Logmanager Forwarderu s verzí nižší než 3.9.9 jako odpojenou, ale nepropadejte panice, forwarder stále pracuje. Jakmile bude také Forwarder upgradován na verzi 3.9.9, objeví se v Logmanager menu znovu jako připojený. 

2) Forwarder musí mít přímý přístup na https://up.logmanager.cz/ bez SSL proxy 

3) Pokud se jedná o virtuální verzi Forwarderu (platí pro HyperV i VMWARE verzi), před upgradem Forwarderu na verzi 3.9.9 prosím rozšiřte paměť Forwarder VM ze 4GB na 6GB RAM. Pokud nepřidáte další 2GB paměti pro Forwarder VM, tak upgrade s největší pravděpodobností selže.


Poznámka: Prosím, nemažte stávající verzi Virtuálního Forwarderu. Pokud naleznete před nebo v průběhu upgrade problémy. kontaktujte technickou podporu prostřednictvím emailu help@logmanager.cz, budeme Vám co nejdříve asistovat.


Kroky upgrade pokud je konzole Logmanager Forwarderu dostupná (minimálně všechny virtuální verze):


1) Připojte se na konzoli Forwarderu a přihlaste se se stejným jménem a heslem jako do Logmanageru

2) Spusťte příkaz "update system"

3) Vyčkejte dokončení příkazu

4) Restartujte Logmanager Forwarder příkazem "reboot"Kroky upgrade pokud není konzole Logmanager Forwarderu dostupná (fyzické verze Logmanager Forwarderu):


1) Stáhněte script pro upgrade - https://cloud.logmanager.cz/s/iGNQ4GAYxoK3Epm

2) Rozbalte ZIP a v prostředí PowerShell spusťte script "forwarder-update.ps1"

3) Script se zeptá na hostname (nebo IP adresu) Logmanager Forwarderu a uživatelské jméno/heslo (stejné jako když se přihlašujete do Logmanageru)

4) Script provede vzdálený upgrade a restartuje Logmanager Forwarder na verzi 3.9.9Kontrola, zda upgrade Logmanager Forwarderu na verzi 3.9.9 proběhl úspěšně:


V Logmanager menu Zdroje/Forwarder zkontrolujte, zda Forwarder hlásí verzi 3.9.9 a v položce připojen je označen zeleně.V detailech o Forwarderu uvidíte více detailů a možnost provést upgrade na další verzi Forwarderu (až bude dostupná) podstatně snadněji. Za složitější upgrade na verzi 3.9.9 se moc omlouváme.


:

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article