Logmanager HW

Modified on Tue, 08 Nov 2022 at 11:39 AM

CZ:

Vaše stávající konfigurace se může lišit v závislosti na verzi Logmanager a datu instalace.
Pro ověření vaší stávající konfigurace, přejděte prosím na stránky výrobce hardwaru, kde pomocí sériového čísla můžete zkontrolovat přesný výpis komponent.

Například na webových stránkách výrobce Dell https://www.dell.com/support/home/en-us, kam zadáte vaše sériové číslo a pomocí "Quick links/View product specs" zobrazíte přehled všech použitých komponent.


EN:

Your current configuration may vary depending on the version of Logmanager and the installation date.
To verify your current configuration, please go to the hardware manufacturer's website where you can check the exact component listing using serial number.

For example, on the website vendor Dell https://www.dell.com/support/home/en-us, where you enter your serial number and use "Quick links/View product specs" to see a list of all components used.


Logmanager S

 • TowerPC
 • 2x4TB HDD
 • RAID1
 • 32GB RAM
 • 1x2core CPU
 • 2xGbit LAN
 • 1xManagement LAN

Model S is no longer available / Model S není dostupný

Logmanager M

 • 1U server
 • 4x4TB HDD
 • RAID5
 • 2GB RAID cache
 • 64GB RAM
 • 1x16core CPU
 • 4xGbit LAN
 • 1xManagement LAN

Logmanager L (with standard storage)

 • 2U server
 • 12x4TB HDD
 • RAID6
 • 8GB RAID cache
 • 128GB RAM
 • 2x16core CPU
 • 4xGbit LAN
 • 1xManagement LAN
 • Variant with Workload accelerator is equipped with 3.2TB NVMe module / Varianta s Workload akcelerátorem je vybavena 3.2TB NVMe modulem

Logmanager L (with extended storage)

 • 2U server
 • 12x8TB HDD
 • RAID6
 • 8GB RAID cache
 • 128GB RAM
 • 2x16core CPU
 • 4xGbit LAN
 • 1xManagement LAN
 • Variant with Workload accelerator is equipped with 3.2TB NVMe module. / Varianta s Workload akcelerátorem je vybavena 3.2TB NVMe modulem

Logmanager XL (with standard storage)

 • 2U server
 • 12x12TB HDD
 • RAID6
 • 8GB RAID cache
 • 128GB RAM
 • 2x16core CPU
 • 4xGbit LAN
 • 1xManagement LAN

Logmanager XL (with extended storage)

 • 2U server
 • 12x16TB HDD
 • RAID6
 • 8GB RAID cache
 • 128GB RAM
 • 2x16core CPU
 • 4xGbit LAN
 • 1xManagement LAN


*Volitelně můžete server Logmanager vybavit 10Gbit LAN nebo rozhraním SFP - pro více informací kontaktujte svého certifikovaného partnera.
*Chcete-li server Logmanager vybavit dalším hardwarem, například různými porty LAN, musíte si je objednat před instalací.


*Optionally you can equip Logmanager server with 10Gbit LAN or with SFP interface - for more information please contact your certificated partner.

*To equip Logmanager with additional hardware such different LAN ports, you must order it before the installation.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article