Generating support file/Vygenerování support souboru (TSR) (1)

Step by step manual how to generate the support file. Podrobný manuál, jak vygenerovat soubor podpory.