Requesting support using support portal/Vyžádání podpory přes portál

Modified on Wed, 20 Jul 2022 at 04:24 PM

EN:

To use the support portal to create a ticket, click on "Submit a ticket" and follow the wizard.

To better identify the device and the problem, we recommend filling in the optional fields or attaching an attachment.


You can create an account on the portal and manage all your support requests in it, and creating an account will also make it easier to create tickets in the future.


CZ:

Chcete-li využít možnost založení ticketu skrze support portál, klikněte na "Submit a ticket" a následujte průvodce.

Pro lepší identifikaci zařízení a problému doporučujeme vyplnit volitelné položky, případně připojit přílohu.


Na portále si můžete založit účet a spravovat v něm všechny své požadavky na podporu, založení účtu navíc zjednoduší zakládání ticketů v budoucnu.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article