Reseting Logmanager/Resetování Logmanager

Modified on Mon, 25 Jul 2022 at 03:33 PM

EN:

To fully reset Logmanager and bring it to factory settings, you need to use the CLI, i.e. the Logmanager command line. 


Important notice:

 • After the reset, you need to update the internal components of Logmanager!
 • After the reset, all data such as logs and settings will be irreversibly deleted!


You can either log in using remote iLO/iDRAC management or physically at the device using an external monitor and keyboard. 

 1. Log in to the CLI Logmanager
 2. Enter the command: factory_reset
 3. Confirm with: Yes (pay attention to case, the reset will not occur if you do not enter a capital Y)
 4. Reboot Logmanager
 5. After the reset, Logmanager is available at the default address 192.168.0.20


After the reset, all data will be deleted from Logmanager. Now you need to update the internal components.

 1. Log back into the Logmanager CLI
 2. Enter the command: update component
 3. This will check the status of the components, download the missing ones and update the existing ones.
 4. You can follow the whole process in the command line


After resetting Logmanager, verify that all components are available, typically open in the Resources GUI, the following components should be available:

 • Beat agents
 • O365
 • SQL
 • VMware
 • Forwarder
 • WES (legacy)


If you have a problem with the reset, please contact our support, we will be happy to help you.CZ:

Pro plné resetování Logmanager a uvedení do továrního nastavení, je potřeba použít CLI, tedy příkazovou řádku Logmanager. 


Důležité upozornění:

 • Po resetu je potřeba aktualizovat vnitřní komponenty Logmanager!
 • Po resetu budou nevratně smazána všechna data, jako jsou logy a nastavení!


Přihlásit se do ní můžete buď pomocí vzdálené správy iLO/iDRAC, nebo fyzicky u zařízení s využitím externího monitoru a klávesnice. 

 1. Přihlaste se do CLI Logmanager
 2. Zadejte příkaz: factory_reset
 3. Potvrďte pomocí: Yes (dbejte na velikost písmen, k resetu nedojde, nezadáte-li velké Y)
 4. Logmanager se restartujte
 5. Po resetování je Logmanager dostupný na výchozí adrese 192.168.0.20


Po resetu budou všechny data z Logmanager smazána. Nyní musíte aktualizovat vnitřní komponenty.

 1. Opět se přihlaste do CLI Logmanager
 2. Zadejte příkaz: update component
 3. Provede se kontrola stavu komponent, stáhnou se chybějící a stávající budou aktualizované.
 4. Celý průběh můžete sledovat v příkazové řádce


Po resetu Logmanager ověřte, zda jsou dostupné všechny komponenty, typicky otevřete v GUI Zdroje, k dispozici by měly být dostupné následující komponenty:

 • Beat agenti
 • O365
 • SQL
 • VMware
 • Forwarder
 • WES (legacy)


Máte-li s resetováním problém, obraťte se na naší podporu, rádi vám pomůžeme.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article