Exporting logs/Exportování logů (1)

How to export logs? Jak exportovat logy?