Reseting Logmanager/Tovární nastavení Logmanager (1)

How to reset Logmanager in to the factory default state? Jak vyresetovat Logmanager do výchozí továrního stavu?