Remote support/Vzdálená pomoc (1)

You are asked to download our remote support module? Byl jste požádán, abyste si stáhl modul vzdálené podpory?